26/01/2018 tarihinde açıklanan akademik teşvik puanları hakkında yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, 2017 yılı akademik teşvik başvuruları hakkında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından oluşturulan nihai karar aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2017 Akademik Teşvik Puanları (09/02/2018)

----------

2017 yılı akademik teşvik başvuruları hakkında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından oluşturulan nihai karar aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2017 Akademik Teşvik Puanları (26/01/2018)

Başvuru puanı değiştirilen öğretim elemanlarına ilgili komisyon değerlendirme raporları Üniversite EBYS’si vasıtasıyla gönderilecektir. Sadece ilan edilen 2017 yılına ilişkin akademik teşvik başvuru takvimindeki süre içinde puan değişikliklerine itiraz yapılabilecektir. İtirazların Üniversite EBYS’si vasıtasıyla zamanında yapılması gerekmektedir. EBYS ortamında hazırlanacak itiraz dilekçelerinde “Gönderilen Birim” olarak “Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü”nün seçilmesi, başvurulan makam olarak “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına” ibaresinin dilekçe metnine eklenmesi ve varsa eklerin elektronik ortamda taranıp dilekçeye ek olarak yüklenmesi gereklidir.

Üniversite EBYS’si dışında diğer vasıtalarla yapılan ve/veya zamanında yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Elden verilecek ekler dikkate alınmayacaktır.