2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payları ile ilgili olarak; 31.01.2017 tarih 17/04 sayılı Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunca alınan 8 numaralı karar uyarınca, katkı payı ödeyecek öğrenciler, ödemeleri gereken tutarları Öğrenci Otomasyon Sisteminden öğrenerek aşağıda verilen yöntemlerle yatırılabilirler.

Türkiye İş Bankası – Ortaköy Şubesi Galatasaray Üniversitesi hesabına; Öğrenci TC Kimlik Numarası belirtilerek, 06 Şubat 2017 Pazartesi günü itibariyle aşağıdaki yöntemlerle öğrenim katkı payları (harç) yatırılır. Dekont bilgi amaçlı saklanmalıdır. 

  • İnternet Bankacılığı Kullanarak;

Ödemeler – Üniversite Ücretleri – Galatasaray Üniversitesi seçilerek, Öğrenci TC Kimlik Numarası girilerek ödeme yapılır. 

  • Şube Gişelerinden;

Üniversite ismi ve öğrenci TC Kimlik Numarası ile ödeme yapılır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı katkı payı / öğrenim ücreti ödeme koşulları