GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin sınav uygulaması "Sözlü Sınav" olarak belirlenmiş olup, aşağıda yer alan sınav takvimine göre düzenlenecektir.


Sözlü Sınav Tarihi : 13-15 Mart 2018
Sözlü Sınav Başlama ve Bitiş Saati : 09:30-16:30
Sözlü Sınav Yeri : Yabancı Diller Bölümü Binası
  Y1 ve Y2 Derslikleri
Sonuçların İlanı : 19 Mart 2018
Sınav Kuruluna İtiraz : 20-22 Mart 2018
İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı : 27 Mart 2018

Adaylar sözlü sınava listede belirtilen tarih ve sıra numarasına göre çağrılacaktır.

Bu duyuru tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.