Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 14 Nisan 1992 tarihli Milletlerarası Andlaşma çerçevesinde düzenlenen 33. Eştemsilli Komite Toplantısı 3 Şubat 2017 tarihinde Paris’te yapıldı. 

Üniversitemizin Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu, Fransız Rektör Yardımcısı Prof. Jean-Jacques Paul ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Müjde Genevois tarafından temsil edildiği toplantıya, Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile Fransa Milli Eğitim, Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı yetkilileri, Akademik İşbirliği Konsorsiyumu Koordinatörü Prof. Laurent Jaffro, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve Galatasaray İlk-Ortaokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar katıldılar.       

Söz konusu toplantıda Üniversitemiz ile ilgili olarak 2015-2016 akademik yılı değerlendirildi. Akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ve bu çerçevede yararlanılabilecek kaynaklar ile Üniversitemizi desteklemesi öngörülen paydaşlar hakkında görüşüldü.

estemsili-komite-toplantisi-1 estemsili-komite-toplantisi-2 estemsili-komite-toplantisi-3