17 Haziran 1952 tarihli Kültür Anlasması ve 29 Ekim 1968 tarihli Teknik ve Bilimsel İşbirligi Anlaşması ile, Anlaşma ekini oluşturan mektup teatisi çerçevesinde, işbu anlaşmaların uygulama maddelerinin bazılarının işletilmesi suretiyle aralarındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla, Galatasaray Eğitim ve Ögretim Kurumu’na ilişkin olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasinda 14 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 22 Mayıs 1992 tarih 21235 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan anlaşma, özetle aşağıdaki esasları getirmiştir.

“Eğitim ilkokuldan yükseköğrenime kadar uzanmaktadir. Her iki hükümet bu kurumun işleyişinde işbirligi yapar.” (madde 1)

“Kurum, Türk Kamu Hukuku tüzel kisiligine haizdir. Bu çerçevede idari ve eğitsel alanlarda bir özerk statü ile yönetilir.” (madde 2)

“Kurum, Lise’ye bağlı İlkokul, halen Galatasaray adını taşıyan Lise ve Yükseköğretim birimlerini kapsar.” (madde 3)

“Kurumun öğretim dili Fransızca’dır.” (madde 4)

“Kurumun anlaşmaya uygun olarak isleyisini sağlamak üzere bir Eşit Temsilli Türk-Fransız Komitesi kurulur.” (madde 11)