Uluslararası bir anlaşmayla kurulan ilk Türk yükseköğretim kurumu olma özelliği taşıyan Galatasaray Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir ve tüm diğer devlet üniversiteleri gibi Türk Yükseköğretim Mevzuatı’na tâbidir.

Galatasaray Üniversitesi’nin işleyişine esas teşkil eden 14 Nisan 1992 tarihli Uluslararası Anlaşma ile 3993 sayılı kuruluş ve Kadro Kanunu’nun getirdigi esaslar aşağıda özetlenmiştir.