6 Haziran 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3993 sayılı Kanunla, 14 Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayis 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüge girmis olan anlasmaya göre kurulan Galatasaray Egitim ve Ögretim Kurumu, Galatasaray Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

Kanunun 1.maddesine göre:

Galatasaray Üniversitesi, Rektörlüge bagli olarak,

a)Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi’nden,

b)Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden,

c)Galatasaray Lisesi ve ona bağlı İlköğretim Okulu(İlkokul)’ndan oluşur. Galatasaray Üniversitesi’nin yükseköğretim birimlerinde, yüksekögretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanir. İlk ve ortaögretim birimlerinde ise eğitim-ögretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, Rektörlükle işbirliği halinde Milli Egitim Bakanlığı sorumludur.

Galatasaray ilk ve orta ögretim birimlerinin ögretmen ve yöneticileri,

Rektörün inhasi üzerine Milli Egitim Bakanlığı’nca atanır.

Bu maksatla kadrolar ihdas edilmiştir.