Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi, gelişkin saha araştırmalarına dayanan belgesel çalışmaları yürütür ve dolaşıma sunar. Sözlü ve görsel tarih çalışmalarının toplumun bakış açısını belirlemeki öneminden hareketle, fotoğraf, video, ses ve yeni medya aracılığıyla bir kültürel bellek oluşturmayı hedefleyen çalışmalar yürüten merkez, her yaştan öğrencilerin, ziyaretçilerin, sanatçıların ve alanda çalışan sosyal bilimcilerin buluşma mekânı olma amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda, Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kitlelere yönelik çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. 

Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Ö. Murad Özdemir Müdür 1334 C326
Prof. Dr. Ali Ergur Yönetim Kurulu Üyesi 1540 228-302