2016 yılı akademik teşvik puanları ile ilgili yapılan itirazlar da dikkate alınarak, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından oluşturulan nihai karar aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2016 Akademik Teşvik Puanları