2016 Yılına İlişkin Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

1 – 15 Ocak 2017

Öğretim elemanlarının ilgili birimlere (1) gerekli belgeleri içeren akademik teşvik başvuru dosyalarını teslimi

16 Ocak 2017

Başvuru dosyalarının ilgili birimler tarafından Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına iletilmesi için son gün

17 – 19 Ocak 2017

Başvuru dosyalarının BATK'lar (2) tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporları ile karar tutanaklarının hazırlanması

20 Ocak 2017

BATK'ların değerlendirme sonuçlarının ilgili ilgili birimler tarafından ATK'ya iletilmesi için son gün

24 – 26 Ocak 2017

Değerlendirme sonuçlarının ATK (3) tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporu ile karar tutanağının hazırlanması

27 Ocak 2017

ATK'nın başvurular hakkındaki nihai kararlarını Üniversite internet sitesinde ilanı

30 Ocak – 3 Şubat 2017

Başvuru sahiplerinin ATK nihai kararlarına itirazlarını ATK'ya yazılı olarak bildirmeleri

7 – 8 Şubat 2017

İtirazların ATK tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporu ile karar tutanağının hazırlanması

9 Şubat 2017

ATK'nın itirazlar hakkındaki nihai kararlarını Üniversite internet sitesinde ilanı ve ilgili puan tablosunu Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na arzı

15 Şubat 2017

Akademik teşvik ödeneklerinin ilk taksitinin ödenmesi

1. İlgili Birimler: Öğretim elemanının kadrosunun bağlı olduğu Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlıkları

2. BATK: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

3. ATK: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu