Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

GSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri (2021 Yılı Faaliyetleri)

YOKSİS ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları (2020 Yılı Faaliyetleri)

ATÖSİS Kullanım Kılavuzu

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Komisyonlar ve Üyeleri

<< YÖKSİS giriş bağlantısı >>

<< ATÖSİS giriş bağlantısı >>

ÖNEMLİ DUYURU

2020 yılı akademik faaliyetleri temelinde yapacak akademik teşvik ödeneği başvurularında http://tesvik.gsu.edu.tr/ adresinden erişilebilen Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) kullanılacaktır. Ayrıca akademik teşvik ödeneğine yönelik tüm inceleme, itiraz, raporlama ve puan ilanı süreçleri ATÖSİS ile yürütülecektir.  

Akademik faaliyetler ile ilgili bilgilerin https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden erişilebilen Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) işlenmesi mevzuat gereğince zorunludur. YÖKSİS’e bulunan faaliyet bilgileri her öğretim elemanı tarafından ATÖSİS’e aktarılabilecek, mükerreren işlenmesi gerekmeyecektir. Her bir faaliyet için kanıtlayıcı belgelerin de ATÖSİS’e yüklenmesi suretiyle başvuru tamamlanacaktır.  

Akademik teşvik ödeneği başvuruları ve değerlendirme süreçleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usul ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. GSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri belgesine, Üniversite Akademik Teşvik Ödeneği web sayfasından ve ATÖSİS “Yardımcı Bilgiler/Formlar” menüsünden ulaşmak mümkündür.

Başvuru tamamlandıktan sonra sadece aşağıdaki başvuru belgeleri basılı ve imzalı olarak ilgili akademik birime (Fakülte Dekanlığına, Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü) teslim edilecektir.

  • YÖKSİS Başvuru Formu
  • ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formunu 

Akademik birimler başvuru belgelerini ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına (BATK) teslim edecektir. Başvurular BATK’lar tarafından incelenecek ve bu komisyonların hazırladıkları basılı tutanaklar ile başvuru belgeleri akademik birimler aracılığıyla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (ATK) iletilecektir. ATK, başvuru belgelerini ve BATK’ların düzenlediği tutanakları inceleyerek uygun görülen akademik teşvik ödeneği puanlarını ilan edecektir. İlan edilen puanlara yönelik itirazlar ATK’ya yapılacaktır. İtirazların sonuçlandırılmasından sonra ATK nihai kararını ilan edecektir.