Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sürecinin Tekrar Başlaması Hakkında (20.01.2020)

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan değişiklikler dikkate alınarak, 2019 Faaliyet Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri kılavuzu ile Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) güncellenmiştir.

Akademik teşvik ödeneği başvuruları 21.01.2020 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Başvuru, inceleme, denetleme ve itiraz süreçleri ile ilgili takvim ve ayrıntılar Üniversitemizin ilgili web sayfasında yer almaktadır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu


Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

GSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri (20.01.2020)

ATÖSİS Kullanım Kılavuzu

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (17.01.2020)

YOKSIS ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları

Komisyonlar ve Üyeleri

<< YÖKSİS giriş bağlantısı >>

<< ATÖSİS giriş bağlantısı >>

ÖNEMLİ DUYURU

2019 yılı akademik faaliyetleri temelinde yapacak akademik teşvik ödeneği başvurularında http://tesvik.gsu.edu.tr/ adresinden erişilebilen Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetimi Sistemi (ATÖSİS) kullanılacaktır. Ayrıca akademik teşvik ödeneğine yönelik tüm inceleme, itiraz, raporlama ve puan ilanı süreçleri ATÖSİS ile yürütülecektir.  

Akademik faaliyetler ile ilgili bilgilerin https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden erişilebilen Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) işlenmesi mevzuat gereğince zorunludur. YÖKSİS’e bulunan faaliyet bilgileri her öğretim elemanı tarafından ATÖSİS’e aktarılabilecek, mükerreren işlenmesi gerekmeyecektir. Her bir faaliyet için kanıtlayıcı belgelerin de ATÖSİS’e yüklenmesi suretiyle başvuru tamamlanacaktır.  

Akademik teşvik ödeneği başvuruları ve değerlendirme süreçleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usul ve ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. GSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri belgesine, Üniversite Akademik Teşvik Ödeneği web sayfasından ve ATÖSİS “Yardımcı Bilgiler/Formlar” menüsünden ulaşmak mümkündür.

Başvuru tamamlandıktan sonra sadece aşağıdaki başvuru belgeleri basılı ve imzalı olarak ilgili akademik birime (Fakülte Dekanlığına, Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü) teslim edilecektir.

  • YÖKSİS Başvuru Formu
  • ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formunu 

Akademik birimler başvuru belgelerini ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına (BATK) teslim edecektir. Başvurular BATK’lar tarafından incelenecek ve bu komisyonların hazırladıkları basılı tutanaklar ile başvuru belgeleri akademik birimler aracılığıyla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (ATK) iletilecektir. ATK, başvuru belgelerini ve BATK’ların düzenlediği tutanakları inceleyerek uygun görülen akademik teşvik ödeneği puanlarını ilan edecektir. İlan edilen puanlara yönelik itirazlar ATK’ya yapılacaktır. İtirazların sonuçlandırılmasından sonra ATK nihai kararını ilan edecektir. 


Akademik Teşvik Ödeneği Sürecinde Yaşanan Gecikme Hakkında (12.01.2020)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle, 2019 yılı akademik faaliyetlerine yönelik Üniversitemiz teşvik ödeneği başvuru süreci askıya alınmıştır. YÖK Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması ve Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması akabinde, üniversitemiz akademik teşvik ödeneği süreç takvimi güncellenerek başvurular alınmaya başlanacak olup, bu kapsamdaki gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Bu esnada araştırmacıların YÖKSİS bilgilerini güncellemeleri ve 2019 yılı akademik faaliyetlerini YÖKSİS'e eklemeleri önemle rica olunur. Ayrıca araştırmacıların lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS'e girilmiş olması talep edildiğinden, öğrenim bilgilerindeki eksikliklerin ivedilikle tamamlanması önem arz etmektedir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu


Eski Mevzuat

GSÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri (25.12.2019)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (27.06.2018)