Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU
Prof. Dr. İnci ÇINARLI
Prof. Dr. Enver Murat ENGİN
Prof. Dr. Aliye KOVANLIKAYA
Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL
Prof. Dr. Yaman ÖZTEK

Mevzuat:

Başvuru Süreci:
Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) bünyesinde yapılan ve/veya GSÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen, doğrudan veya elektronik ortamda gerçek kişilerin (insanların) katılımıyla anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki bir veya daha fazla veri toplama yöntemi kullanılarak yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar, GSÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu incelemesine tabidir. Başvuru dosyası oluşturulduktan sonra Kurula başvuru yapılmalıdır. Çalışmalar sadece Kurul onayının alınmasından sonra başlatılmalıdır.
Başvuru Dosyaları (Not: Bu bağlantıya tıkladığınızda bir zip dosyası indirilecektir. İndiremiyorsanız tarayıcınız ayarlarını kontrol ediniz.)

Erişim (Başvuru ve Şikayetler):
ekurul@gsu.edu.tr
etiksekretarya@gsu.edu.tr