Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU
Prof. Dr. Enver Murat ENGİN
Prof. Dr. Banu Müjde KARSAK
Prof. Dr. Aliye KOVANLIKAYA
Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL
Prof. Dr. Yaman ÖZTEK

Mevzuat:

Başvuru Süreci:
Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) bünyesinde yapılan ve/veya GSÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen, doğrudan veya elektronik ortamda gerçek kişilerin (insanların) katılımıyla anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki bir veya daha fazla veri toplama yöntemi kullanılarak yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar, GSÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu incelemesine tabidir. Başvuru dosyası oluşturulduktan sonra Kurula başvuru yapılmalıdır. Çalışmalar sadece Kurul onayının alınmasından sonra başlatılmalıdır.
Başvuru Dosyaları (Not: Bu bağlantıya tıkladığınızda bir zip dosyası indirilecektir. İndiremiyorsanız tarayıcınız ayarlarını kontrol ediniz.)

Önemli Notlar:
1. Sadece doktora derecesine sahip araştırmacılar sorumlu araştırmacı olabilir ve Komisyona başvuruda bulunabilir. Öğrenciler tek başlarına başvuruda bulunamazlar.
2. Sorumlu araştırmacı ve varsa diğer araştırmacıların katkı oranları verilmek zorundadır. Sorumlu araştırmacının katkı oranı sıfır olamaz.  
3. Çalışmalara katılacaklara soru sorulması halinde (anket veya sözlü) , bu soruların listesinin verilmesi zorunludur. Anket veya sorulacak soruların ayrı bir dosya olarak verilmesi, Başvuru Formu içine konulmaması gerekmektedir.
4. Çalışmaya gönüllü katılacakların rızalarının alınması zorunludur. Rıza formları ıslak imzalatılabileceği gibi, kayıt altına alınmak kaydıyla elektronik olarak onaylanmaları da kabul edilir. Sözlü rıza alınmış olması, kayıt altına alınmadığı takdirde yeterli değildir. 
5. Katılımcılarının araştırmaya dâhil edilme ve araştırmadan dışlanma ölçütleri mutlaka verilmelidir.
6. Katılımcıları tanımlayıcı bilgiler toplanacak ise bunların nasıl güvenlik altına alınacağı ayrıntılı verilmelidir.

 
Erişim (Başvuru ve Şikayetler):
ekurul@gsu.edu.tr
etiksekretarya@gsu.edu.tr