GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ - SANAYİ İŞBİRLİĞİ İÇİN
MÜKEMMELİYET KÜRSÜLERİ


Program amacı:

Mükemmellik Kürsüleri Programının temel amacı, Fransız yükseköğretim veya araştırma kurumlarından üst düzey öğretim üyelerini ve araştırmacıları ağırlayarak üniversite içinde bilimsel mükemmelliği teşvik etmektir. Program, GSÜ'deki araştırma-geliştirme çalışmalarını Türkiye'deki Fransız ekonomik ve sosyal çevrelerine yakınlaştırmak üzere CCEF Türkiye Komitesi tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Bilimsel yeteneklerin misafir edilmesi, GSÜ lisansüstü öğretim enstitülerinin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma yoluyla öğrenmelerini desteklemektedir. Ek olarak, bu program ulusal, ikili veya Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve işbirliğine dayalı araştırma projelerinin ortaya çıkmasını sağlamada bir araçtır.

Program ortakları: Galatasaray Üniversitesi, Fransa Büyükelçiliği, CCEF Türkiye Şubesi (Fransız Dış Ticaret Danışmanları)

Bu programa katılım için iletişim: ofeyzioglu@gsu.edu.tr


Yapay Zeka ve Veri Bilimleri Kürsüsü
(Groupama ve TAV İşbirliğinde)


ab


Kürsü Başkanı Profesör Anne Boyer'in Biyografisi

Anne Boyer, Lorraine Üniversitesi'nde (Fransa) bilgisayar bilimi profesörüdür. Dijital Bilimler, Yönetim ve Biliş Enstitüsü'nde (IDMC, Institut-sciences-digitales.fr) algoritmalar, programlama ve öneri sistemleri alanlarında dersler vermektedir. Anne Boyer, LORIA laboratuvarının (Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, UMR 7503, www.loria.fr) üyesidir ve bünyesindeki KIWI (Bilgi, Enformasyon ve Web Zekası) araştırma ekibinin yöneticisidir. Faaliyet alanları arasında 1) mevcut dijital gözlemlerin otomatik analizi yoluyla bir sistemle etkileşim halindeki bireyin davranışının kestirimci, kuralcı ve açıklayıcı modellenmesi ile öneri sistemlerinin geliştirilmesi bulunmaktadır. Veri madenciliği ve makine öğrenimi ile ilgili çalışmaları özellikle eğitim, e-ticaret veya sağlık alanında uygulanmaktadır.

İletişim: anne.boyer@loria.fr

Kürsü Hakkında

Türkiye'deki Fransız Büyükelçiliği, TAV-ADP ve Groupama grupları tarafından ortaklaşa finanse edilen "Yapay Zeka ve Veri Bilimleri" kürsüsünün amacı yapay zeka konusunda, özellikle çok kaynaklı ve çok büyük verilerin madenciliği alanında, Galatasaray Üniversitesi, destekleyici kuruluşlar ve KIWI ekibi araştırmacılarının ortak araştırma çalışmaları yürütmesini sağlamaktır. Beklenen sonuçlardan biri, PHC Bosphorus veya Avrupa Birliği 2021 proje çağrılarına ortak başvuruda bulunulmasıdır. Diğer bir sonuç, ortak araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülebilmesi için şirket/laboratuvar işbirliği ile çalışma metodolojisinin tanımlanmasıdır. Son olarak kürsü başkanı, Galatasaray Üniversitesi ile Lorraine Üniversitesi arasında ortak etkinliklerin (bahar okulu, atölye vb.) düzenlenmesine ve ortak yayınların yapılması öncülük edecektir.


Derin Öğrenme Sistemlerinin Fenomenolojisi Kürsüsü
(AirTies İşbirliğinde)


deprazKürsü Başkanı Profesör Natalie Depraz Biografisi

Natalie Depraz, 13 Aralık 1964 doğumlu, Alman felsefesi, fenomenoloji ve ayrıca Edmund Husserl konusunda uzman bir Fransız filozoftur. Profesör olarak Rouen Üniversitesi'nde çalışmaktadır ve École Normale Supérieure'deki (ENS / CNRS) Husserl Arşivlerinin üyesidir. “Attention et vigilance: A la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives (2014)” ve “Le sujet de la surprise: un sujet cardial (2018)” ile beraber toplam on iki kitabın yazarı, Husserl ve Fink'in çok sayıda metinlerinin çevirmeni ve yaklaşık yirmi ortak kitabın editörüdür. Psikolog Pierre Vermersch ve 1995'ten 2001 yılında vefatına kadar nörobiyolog Francisco Varela ile yakın işbirliği içinde çalışmış; ilki 2003 yılında “On Becoming Aware: A pragmatics of experiencing” başlığı ile İngilizce, daha sonra 2011 yılında “A l'epreuve de l'experience: pour une pratique phenomenologique” başlığı ile Fransızca yayımlanmış eserin ortak yazarlığını yapmıştır.

İletişim: natalie.depraz@univ-rouen.fr

Kürsü Hakkında

"Derin öğrenme için evrişimli sinir ağları" bizlere tahminler ve ilginç olgular sunan “kara kutular”dır. Ancak bilişsel sınıflar ve epistemolojik alışkanlıklar bağlamında, teori ile pratik arasındaki ilişkiler örgüsünü bireyler özümseyemeden bunu yaparlar. Bu teknolojiler, herhangi bir teori kapsamında açıklama yapmadan tahminler üretmek üzere çok büyük miktarda dijital veriyi etkili işleme imkânına sahiptirler. Bununla birlikte, öğrenen ağlara özgü ortamlara uyarlanmış temsillerden hala yoksunuz: bu “temsilleri” üretmek (bu kavramın kullanımını sorgulamak ve onu daha pragmatik olan operasyon ve üretim ile değiştirmek anlamına gelse bile), haklarında teoriler ortaya koymak ve onları bilgisayar bilimlerinde uzman olmayanların erişimine açmak, büyüleyici bilimsel, teknolojik ve epistemolojik problemler ortaya çıkarmaktadır. Artan sayıda vakada (görsel algı, duyusal-motor koordinasyon, prosedürel hafıza, motor kontrol, öngörü, sosyal koordinasyon, vb.), teorik açıklamalar ve tahminler üretmek için "zihinsel temsil" özelliğine başvurmak gerekli görünmemektedir. Bu durumda temsili olmayan diğer özellikler incelenecektir: değişkenler arasında bağlantı (Tony Chemero), dinamik bir sistemdeki cazibe odakları (Tim van Gelder), maksatlı itici güç (Hubert Dreyfus, Andy Clarke), çevresel bilgi ve sinyallere duyarlılık (Dan Hutto), alışkanlıklar ve duygusal motor ile eşlenmeleri (Francisco Varela, Ezequiel Di Paolo). Felsefedeki fenomenolojik yöntemi harekete geçirmek bu sorular üzerinde çalışmak için özgün bir yaklaşım olabilir.