Üniversitemiz Senatosu’nun 21 Nisan 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıtlı olan öğrencilerimize tanınan ders bırakma imkanına ilişkin alınan karar aşağıda yer almaktadır:

COVID-19 küresel salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında önlisans ve lisans programlarında kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerimize, 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden talep etmeleri halinde ders bırakma imkanı tanınmasına oy birliği ile karar verildi.