Üniversitemiz Senatosu’nun 6 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, COVID-19 salgınının ülke genelinde yayılımının devam etmesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli ve 11439 sayılı yazısı ile Üniversitemiz Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu (final ve bütünleme), mazeret ve tek ders sınavlarına ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki yarıyıl sonu (final, bütünleme) sınavlarının çevrim içi olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere lisans bitirme tezi/ödevi/projesi vb. derslerin teslim ve sunumlarının çevrim içi olarak yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 03.05.2021 tarih ve 2021/3 sayılı Fakülte Kurulu Toplantısı’nda alınan 1 no’lu kararına binaen, İşletme Bölümü 3.sınıf lisans öğrencilerinin staj koşullarının 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere;
  • İşletme Bölümü İşletme Lisans Programı 3üncü sınıf öğrencilerinin yaz döneminde tamamlamayı planladıkları zorunlu stajları gerçekleştiremedikleri takdirde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sonunda yaz döneminde yapabilmelerine,
  • İlgili öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda stajlarını tamamlama koşulu gerçekleşmeden bitirme projesi sunumlarını yapabilmelerine ancak zorunlu stajlarını tamamlamadan mezuniyet koşulları gerçekleşmemiş olacağına,
  oy birliğiyle karar verildi.
 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere; bir dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına ya da bu sınavların her ikisine de mazeretleri nedeniyle giremeyen veya sınava girip de teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle sınavı tamamlayamayan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihi takip eden 3 (üç) iş günü içinde Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurmaları halinde, akademik birimler tarafından ilan edilecek sınav programlarına göre 12-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere çevrim içi olarak mazeret sınavı hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı tek ders sınavlarının 29 Temmuz 2021 Perşembe günü çevrim içi olarak yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.