Üniversitemiz Senatosu’nun ve Yönetim Kurulu’nun 20 Ağustos 2020 tarihli toplantılarında, COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kabulünde uygulanacak esaslara ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Galatasaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜYÖSYS) düzenlenmemesine; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öngörülen kural ve koşullara uygun olarak yapılan başvuruların, Üniversite web sayfasında listelenen sırasıyla ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan alınan puan, lise mezuniyet notu, Fransızca ve Türkçe bilgisi düzeyinin dikkate alınarak değerlendirilmesine karar verildi.
  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde uygulanacak takvimin aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verildi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Takvim

Başvuru Tarihi 17 Ağustos - 17 Eylül 2020
Değerlendirme Sonuçları İlanı  : 25 Eylül 2020
Kesin Kayıt : 29-30 Eylül 2020
Yedek İlan : 01 Ekim 2020
Yedek kayıt : 02 Ekim 2020