2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP kontenjanlarının ilanı 13 Eylül 2021
2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP başvuruları için ilk gün    20 Eylül 2021
2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP başvuruları için son gün    24 Eylül 2021
2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi 27 Eylül-01 Ekim 2021
2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak sonuçların öğrenci işlerine bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi 04-08 Ekim 2021
2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi 11-15 Ekim 2021