2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz öğrencilerinin COVID-19 salgını önlemleri doğrultusunda yerleşkeden yararlanmalarına ilişkin hususlar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 26 Ekim 2021 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilerek;

  • Öğrencilerİn riskli olup olmadıklarını belirlemek için yerleşkeye HES kodu ile giriş yapmalarına,
  • Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlerin göz önünde bulundurulmasına ve salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemelerin takip edilerek uygulanmasına

oy birliği ile karar verildi.