17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan değişiklikler dikkate alınarak, 2019 Faaliyet Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri kılavuzu ile Akademik Teşvik Ödeneği Sistemi (ATÖSİS) güncellenmiştir.

Akademik teşvik ödeneği başvuruları 21.01.2020 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Başvuru, inceleme, denetleme ve itiraz süreçleri ile ilgili takvim ve ayrıntılar Üniversitemizin ilgili web sayfasında (http://gsu.edu.tr/tr/arastirma/akademik-tesvik) yer almaktadır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu