tekil-15-afis

Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekân

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 3 Şubat 2021’de on beşincisi düzenlenecek olan Teknoloji ve İletişim Günleri (TEKİL15) etkinliğinde bu yıl, konumsal medya tüm yönleriyle tartışılacak.

TEKİL15’e her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal bilimler alanında konu üzerine çalışan önemli akademisyenler, ilgili sivil toplum/meslek örgütleri ve medya profesyonelleri katılıyor. Tüm gün sürecek etkinlik üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup sınırlı sayıda katılım alınacaktır. 2 Şubat Salı saat 16.00'ya kadar katılım başvuruları açık olacaktır. Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adresten kayıt olabilirsiniz.

https://www.eventbrite.com/e/gsu-tekil15-konumsal-medya-dijital-cagda-mekan-tickets-138854634951

Etkinlik MS Teams üzerinden çevrim-içi olarak gerçekleştirilecektir. Etkinlik kayıtları 2 Şubat Salı saat 16.00’da kapandıktan sonra kayıtlı katılımcılara e-posta üzerinden etkinlik erişim linki gönderilecektir

GSÜ öğrencileri ile akademik ve idari personeli için etkinlik linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9e83c38737f643bf9fb342c018226664%40thread.tacv2/1611997885586?context=%7b%22Tid%22%3a%226f3c77c3-965f-4e11-8846-de7700145aef%22%2c%22Oid%22%3a%2255eb5056-64f1-4407-8f79-f01095206729%22%7d