Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında Türk –Fransız Hükümetleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuş, eğitim dili Fransızca olup, Hukuk Fakültesinde dersler ağırlıklı olarak Türkçe, diğer Fakültelerde de bazı dersler Türkçe verilmekte olan bir Devlet Üniversitesidir.
Devlet Üniversitesi olduğumuz için özel burslu kontenjanımız bulunmamaktadır. Öğrenciler Devlet bursları ve vakıf bursları alabilmektedirler. Ayrıca Galatasaray Eğitim Vakfı ve Galatasaray Eğitim Derneği burs başvurusunda bulunan öğrencilerimize imkan dahilinde burs vermektedir.
ALES başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınmaktadır.
Üniversitemizin tanıtımı hakkında bilgiler Halkla İlişkiler biriminden temin edilebilir.
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Çift Anadal Programı uygulanmaktadır.( Kendi lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğretim görmesi mümkündür)

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Fen Edebiyat,İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Çift Anada Programı uygulamaya geçmiştir.

Üniversitemizde, yan anadal uygulanmamaktadır.
Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Fransızca eğitim yapan liselerde okuyan ve sınava gireceği yıl mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan öğrenciler katılabiliyor. (Türk hükümeti ve Fransız hükümeti arasında yapılan 1992 tarihli ikili anlaşma gereği ) Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılan öğrencilerin sınav sonuçlarının değerlendirilebilmesi için ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında ilk Yirmibeş bin’e (25.000) girme koşulu aranmaktadır.

Bu sınavla (Fransız Bakaloryası ve Delf B2 belgesi olan öğrenciler hariç) kayıt yaptırmış olan öğrenciler Üniversitemizce hazırlanmış olan Fransızca seviye/muafiyet sınavına katılarak Fransızca seviyesine göre Fakültelerin 1. Sınıfından öğrenime başlarlar. Fransızcası yetersiz olanlar ise ek Fransızca dersi almak zorundadırlar.

Sadece Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde hazırlık sınıfları iki yıl olup, (Delf B2 belgesi ) olan öğrencilerin 1. Hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için Seviye/Muafiyet sınavlarında başarılı olmaları gerekir.

ÖSYM merkezi tarafından yapılmış olan YGS (Yükseköğretime Giriş Sınavı) LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ile kayıt yaptıran fakat Fransızca Eğitim yapan bir liseden mezun olan öğrenciler de Fransızca Seviye/ Muafiyet sınavına girerler.
Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınav soruları öğrencinin okuduğu lise müdüriyetinden temin edilebilir.
Her kayıt kabul döneminde www.gsu.edu.tr adresinde öğrenci kayıt kabul ve duyurular kısmında Yönerge ile açıklaması yapılmaktadır.
Yatay geçiş kayıt kabul koşulları www.gsu.edu.tr adresinde öğrenci kayıt kabul koşulları bölümünde açıklanmıştır.Yatay geçişler Fakülte/ bölümlerin ancak eşdeğer eğitim yapan bölümler arasında 2. ve 3. sınıflarına Eğitim-Öğretim yılı başında yapılabilmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmeliği)’inde açıklanmıştır. Yüksek Lisans ve Doktora Programları için ilgili Enstitülerden (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) bilgi alınabilir.
Üniversitemize bağlı yurt bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarından veya özel yurtlardan faydalanmaktadırlar.
Tecil süresi gelen kayıtlı erkek öğrencilerin tecilleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, 31 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında bağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilmektedir. Ayrıca süresi içerisinde durumunda değişiklik olan (ek süre alan, kayıt donduran, kaydı silinen ve mezun vb.) öğrencilerin durumları da bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilmektedir.
Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu bulunmaktadır (Bkz: Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları Genel Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1.2. fıkraları). Hazırlık sınıfı öğrencileri yılda en fazla 50 (elli) saat devamsızlık yapabilir. Belirtilen saatten fazla devamsızlık yapan öğrencilerin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına alınmayacağı ve sınıf tekrarı yapacağı Galatasaray Üniversitesi Yükseköğretime Hazırlık Sınıfları ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde (Dil Hazırlık Sınıfında sınavlar, değerlendirme ve başarı notu 1.2.3. fıkralarında) açıklanmıştır. Öğrencilerin Hazırlık sınıfında en fazla 2 (iki) yıl okuma hakları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin kayıtları silinmektedir. Sağlık nedenlerine bağlı olarak alınmış olan rapor ancak vize sınavları için geçerlidir; Dönem sonu ve bütünleme sınavları için raporlar geçerli değildir. Raporlar devamsızlığa sayılmamaktadır.
Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22.maddesine göre aşağıda belirtilen hallerde kayıt dondurma işlemi talep edilebilir: a) Üniversite veya devlet hastanelerinden sağlık raporu almaları halinde, b) Maddi imkânsızlık durumu belgelemeleri halinde, c) Devlet bursu kazanarak yurt dışında eğitim görmeleri halinde, ç) Tutukluluk halinde, d) Doğal afetler sonucu mağduriyetin belgelenmesi halinde, e) Birinci derece yakınlarının sağlık sorunları olması ve bakacak kimsenin bulunmaması nedeniyle, f) Öğrencinin asker olması halinde, Bu durumları belgelemek kaydı ile bir defada bir dönem veya iki dönem (1 yıl), öğrenimi boyunca da en fazla dört dönem (2 yıl) kayıt dondurma işlemi yapılabilmektedir.
İngilizce zorunlu olarak alınmaktadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için İngilizce dil dersini başarmış olması gerekmektedir.
Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler Fransızca hazırlık sınıfını okumak zorundadır. İntibak süresi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (19.02.2002 tarihli Resmi Gazete Sayısı 24676) kararı.
Vardiya Zabiti ehliyeti yeterliliği vardır. Makine Zabiti ehliyeti yeterliliği vardır. Denize çıkmak için temel sertifikalar. Detaylı bilgileri www.denizcilik.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.
Lisede yapılan stajların kabul edilmesini lise onaylayacaktır. Lisedeki stajlar Meslek Yüksekokulu tarafından onaylanmaz. Lise ile aynı ehliyete sahip olabilirler. Ama bizden staj defterinin onaylanması için okuldaki derslerini vererek staj defterlerini alması gerekmektedir.
Çalışma devam etmektedir. 4-5 denizcilik firması ile görüşülüp staj yerleri sene sonuna kadar ayarlanacaktır.
Başvurmak İstenilen Bölümün belirlediği ücrette taksitlendirme yapılmamaktadır.

Ücretler nakit olarak belirtilen hesap numaralarına yatırılmaktadır.
Tezsiz bir Programdan Tezli bir Programa Geçiş yapılma imkanı bulunmamaktadır.
Başka bir Yükseköğretim Programına kayıtlıyken üniversitemize kayıt yapılmaktadır.