2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci belgesi
  2. Disiplin cezası almadığına dair belge
  3. Onaylı not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
  4. Ders İçerikleri; öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
  5. ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı)
  6. LYS sonuç belgesi (internet çıktısı)
  7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  8. Lise diplomasının onaylı örneği
  9. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  10. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için “Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi” ne bakınız.

PROGRAM

 KONTENJAN 

YURTİÇİ

 YURTDIŞI

2. SINIF

2. SINIF

Gemi Makineleri İşletme

2

0

Deniz Ulaştırma ve İşletme

2

0

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 10.07.2017 25.08.2017
Değerlendirme 12.09.2017 18.09.2017
Sonuçların Açıklanması 20.09.2017 20.09.2017
Kesin Kayıt 21.09.2017 22.09.2017
Yedek Kayıt 25.09.2017 25.09.2017