2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci belgesi
  2. Disiplin cezası almadığına dair belge
  3. Onaylı not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
  4. Ders İçerikleri; öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
  5. ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı)
  6. LYS sonuç belgesi (internet çıktısı)
  7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  8. Lise diplomasının onaylı örneği
  9. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  10. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için “Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi” ne bakınız.

PROGRAM

 KONTENJAN 

YURTİÇİ

 YURTDIŞI

1. SINIF

1. SINIF

Gemi Makineleri İşletme

2

0

Deniz Ulaştırma ve İşletme

2

0

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 28.01.2019 01.02.2019
Değerlendirme 04.02.2019 05.02.2019
Sonuçların Açıklanması 06.02.2019
Kesin Kayıt 11.02.2019 12.02.2019
Yedek Kayıt 14.02.2019 15.02.2019