2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurumlararası  ve Yurtdışı Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş yoluyla başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
  1. Öğrenci belgesi
  2. Disiplin cezası almadığına dair belge
  3. Onaylı not belgesi (Transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
  4. Ders İçerikleri; öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
  5. ÖSYM Sonuç Belgesi
  6. Yükseköğretim Kurumuna Yerleştiğine Dair ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi
  7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  8. Lise diplomasının onaylı örneği
  9. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  10. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi için “Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi” ne bakınız. 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR ifadesi bulunan belge (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu Üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir. Kesin kayıtta bu belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.)

 

PROGRAM YURTİÇİ KONTENJAN YURTDIŞI KONTENJANI
1.SINIF 1.SINIF
Gemi Makineleri İşletme 2 0
Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 0

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru Tarihi 03 Şubat 2020 05 Şubat 2020
Değerlendirme 06 Şubat 2020 06 Şubat 2020
Sonuçların Açıklanması 07 Şubat 2020 07 Şubat 2020
Asil Kayıtlar 11 Şubat 2020 12 Şubat 2020
Yedek İlan Tarihi 13 Şubat 2020 13 Şubat 2020
Yedek Kayıt Tarihi 14 Şubat 2020 14 Şubat 2020