2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE -1 uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri: 
  1. Öğrenci belgesi
  2. Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge
  3. Disiplin cezası almadığına dair belge
  4. ÖSYS sonuç belgesi
  5. LYS sonuç belgesi
  6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  7. Lise diplomasının onaylı örneği
  8. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  9. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 01.08.2017 15.08.2017
Değerlendirme 06.09.2017 07.09.2017
Sonuçların Açıklanması 08.09.2017 08.09.2017
Kesin Kayıt 14.09.2017 14.09.2017
Yedek Kayıt 15.09.2017 15.09.2017