2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE -1 uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri: 
  1. Öğrenci belgesi
  2. Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge
  3. Disiplin cezası almadığına dair belge
  4. ÖSYS sonuç belgesi
  5. LYS sonuç belgesi
  6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  7. Lise diplomasının onaylı örneği
  8. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  9. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 01.08.2018 15.08.2018
Komisyona Gönderme 27.08.2018 27.08.2018
Değerlendirme 28.08.2018 03.09.2018
Sonuçların Açıklanması 07.09.2018 07.09.2018
Kesin Kayıt 10.09.2018 11.09.2018
Yedek Kayıt 13.09.2018 13.09.2018