2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE -1 uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Ön Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri: 
  1. Öğrenci belgesi
  2. Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge
  3. Disiplin cezası almadığına dair belge
  4. ÖSYS sonuç belgesi
  5. LYS sonuç belgesi
  6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  7. Lise diplomasının onaylı örneği
  8. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (kayıt sırasında istenecek)
  9. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yatay Geçiş Takvimi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Başvuru 01.08.2016 31.08.2016
Değerlendirme 02.09.2016 19.09.2016
Sonuçların Açıklanması 20.09.2016 20.09.2016
Kesin Kayıt 22.09.2016 23.09.2016
Yedek Kayıt 26.09.2016 26.09.2016