1. Uzaktan öğretim faaliyetleri: 

• Yükseköğretim Kurulunun yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle aldığı karar gereği eğitime ara verilen 16 Mart – 5 Nisan 2020 tarihlerini kapsayan süre sonunda, Üniversitemiz bünyesindeki tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında ilgili akademik birimler tarafından belirlenen teorik dersler, uygulamalı derslerin teorik kısımları ile hazırlık sınıfı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmıştır.

• Uzaktan öğretim platformunun kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve karşılaşılabilecek anlık sorunları gidermek amacı ile öğrenci ve öğretim elemanları destek grupları oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan eğitim doküman ve videoları sayesinde ilk kez kullanacakların platforma hızlı uyumu sağlanabilmiştir.

• Kullanılan uzaktan öğretim platformu sayesinde tüm dersler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için ilan edilmiş haftalık ders programlarında belirlenen gün ve saatlerde süre kısıtlaması olmaksızın senkron verilmektedir. Ayrıca gerekli tüm ders materyalleri öğretim elemanları tarafından platforma yüklenmiştir. Senkron verilen bir ders oturumuna katılamayan öğrenci, platformun sunduğu imkânlar sayesinde o oturumu asenkron takip edebilmektedir. 

• Ara sınavlar, akademik birimler tarafından duyurulan sınav takvimleri doğrultusunda, uzaktan öğretim platformu yardımıyla gözetimsiz ancak nesnel ve ölçülebilir değerlendirmeye imkân verecek ilkeler gözetilerek yapılmaktadır. Benzer şekilde kısa sınav, ödev, proje, sunuş vb. ölçme değerlendirme yöntemleri uzaktan öğretim platformu yardımıyla uygulanmaktadır.

• Üniversitemizin lisansüstü programlarındaki tez izleme komitesi toplantıları dijital ortamda gerçekleştirilecek, bu kapsamda sınav süreçlerinin tamamı öğrenci danışmanları tarafından kayıt altına alınarak, sonucu gösteren tutanağın bir parçasını oluşturmak üzere ilgili akademik birim sekreterliğine teslim edilecektir. 

2. Sağlık Hizmet Sunumu 

Üniversitemize bağlı sağlık hizmeti sunulan herhangi bir hastane, merkez veya laboratuvar bulunmamaktadır. 

3. Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları) 

Üniversitemiz bünyesinde Ar-Ge faaliyeti yürütülen bir tıp veya sağlık bilimleri fakültesi ya da benzer alanlarda faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezi bulunmamaktadır.

4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım 

Üniversitemiz bünyesinde klinik araştırmaların veya faz çalışmalarının yürütülebileceği bir tıp veya sağlık bilimleri fakültesi ya da benzer alanlarda faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezi bulunmamaktadır.

5. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar 

• Bilgilendirme: Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimize yönelik olarak “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Temel Bilgilendirme Eğitimi” verilmiştir. Ayrıca, tüm paydaşlarımızın yeni koronavirüs pandemisi kapsamında iletmek istedikleri bilgiler ile alınan önlemler hakkındaki soru ve önerilerini ulaştırabilecekleri KovKom@gsu.edu.tr e-posta adresi oluşturulmuştur.

• Dijital ortamda toplantı: Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantıları, akademik birimlerin ve araştırma merkezlerinin kurullarının toplantıları, idari birimlerin olağan toplantıları ile yürütülen ders, tez ve proje çalışmaları kapsamında öğretim elemanları, öğrenciler ve dış paydaşların katıldıkları toplantılar Microsoft firmasının Teams ürününün sunduğu dijital ortamda yapılmaktadır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ve TBMM’nin açılışının 100. yılı olması münasebetiyle “23 Nisan 1920 - Cumhuriyet Yolundaki İlk Adım” Konferansı aynı dijital ortamda geniş katılımla düzenlenmiştir. 

6. Yayınlar 

Üniversitemiz bünyesinde Ar-Ge faaliyetinin, klinik araştırmaların veya faz çalışmalarının yürütüldüğü bir tıp veya sağlık bilimleri fakültesi ya da benzer alanlarda faaliyet gösteren bir uygulama ve araştırma merkezi bulunmamaktadır. Bu nedenle geçen süre içinde yayınlanmış herhangi yayın bulunmamaktadır. Ancak öğretim elemanları araştırma alanlarındaki açık çağrılar kapsamında proje başvurularında bulunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

7. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi 

Üniversitemiz bünyesinde sarf malzemesi ve makine-teçhizat üretimi yapabilecek birim bulunmamaktadır.

8. Topluma Hizmet Uygulamaları 

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Galatasaray Üniversitesi’nin ana paydaş olarak yer aldığı “Güçlü Aile, Güçlü Gelecek (GAGG)” sosyal sorumluluk projesinin COVID-19 salgını dolayısı ile dijital ortama taşınması düşünülmektedir. GAGG Çevrimiçi; (a) yeni koronavirüs pandemisi ile mücadeleye ve bunun neden olduğu psikolojik, sosyolojik ve eğitsel olumsuz etkilerin azaltılmasına, (b) farkındalık oluşturan ve beceri geliştiren çevrimiçi çalışmalar (söyleşi, atölye, etkinlik…) ile ailenin toplum içindeki temel işlevini güçlü ve sağlıklı olarak yerine getirmesine, ve (c) sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerinde ve kriz odaklı yaklaşım sayesinde karşılaşabilecekleri bazı risklere karşı önlem almalarında ailelere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler 

26.04.2020 tarihli ve 31110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine uygun olarak GSU-UZEM’in kurulmasıyla birlikte, sürekli eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla düzenlenmesi, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile lisans programlarındaki bazı ortak derslerin dijital ortamda verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca yeni koronavirüs pandemisinin bir süre daha etkili olması halinde, çift diploma programları ve eğitim anlaşmaları kapsamında yabancı uyruklu öğretim elemanlarının katkıda bulunduğu bazı derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi planlanmaktadır.