• Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
  • Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
  • Öğrenci ve çalışan odaklılık
  • Uluslararası işbirliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
  • Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı 
  • Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
  • Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Toplumsal ve çevresel duyarlılık