2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in EK MADDE -1 uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz Lisans Programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri : 01-31 Ağustos 2016
Başvuru Dosyalarının  Komisyona Gönderilme Tarihi: 02 Eylül 2016
Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi:  09 Eylül 2016
Kayıt Tarihi 22-23 Eylül 2016  

Başvuru Belgeleri: 
  1. Öğrenci belgesi
  2. Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge
  3. Disiplin cezası almadığına dair belge
  4. ÖSYS sonuç belgesi
  5. LYS sonuç belgesi
  6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  7. Lise diplomasının onaylı örneği
  8. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

EK MADDE-1 UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.