Galatasaray Üniversitesinin 20.08.2020 tarih ve 20/16 sayılı Üniversite Senato Toplantısında alınan karara istinaden Galatasaray Üniversitesine yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler “Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜYÖSYS)” ile alınacaktır.(*)

Bu sınava girebilmek için,

Başvuru Koşulları:

  1. Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği lisans programlarına «Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge» de belirtilen koşullara sahip olan lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir.
  2. Adaylar başvuru sırasında Yönerge’de belirtilen şartlara sahip olmak ve yine aynı Yönerge’de belirtilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde GSÜYÖS Online Başvuru İşlemleri sistemine yüklemek zorundadırlar.
  3. Adaylar öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar.

Başvuru Tarihi: 09-19 Ağustos 2022

(*) Her türlü detaylı bilgi edinmek için Web sitemizde yayınlanmakta olan «Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge» ye bakılabilir.