Başvuru Koşulları:

  • Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği lisans programlarına « Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » de belirtilen koşullara sahip olan lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir.
  • Başvurular, Üniversite web sitesinden ulaşılan GSÜYÖS üzerinden, yönergedeki Ek–1'de yer alan Aday Başvuru Formunun doldurulması, adayın son altı ay içerisinde çekilmiş, kolayca tanınabilir olduğu bir vesikalık fotoğrafı ile başvuru için gerekli tüm belgelerin yüklenmesi suretiyle ve akademik takvimde gösterilen başvuru süreleri içinde gerçekleştirilir. GSÜYÖS üzerinden tamamlanan başvurularda daha sonra değişiklik yapılamaz.
  • Başvurular Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da yapılabilir. Adaylar başvuru sırasında Yönergede belirtilen şartlara sahip olmak ve yine aynı yönergede belirtilen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun şekilde teslim etmek zorundadırlar.
  • Adaylar öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Takvim

Başvuru Tarihi
02 Ağustos - 09 Eylül 2021
Değerlendirme Sonuçları İlanı
17 Eylül 2021
Kesin Kayıt 
21 - 22 Eylül 2021
Yedek İlan 
23 Eylül 2021
Yedek Kayıt
24 Eylül 2021

Başvuru Yeri ve Adresi: GSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy İSTANBUL

(*) Her türlü detaylı bilgi edinmek için Web sitemizde yayınlanmakta olan « Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge » ye bakılabilir.