Prof. Dr. Erdoğan Teziç (2000-2003)

İstanbul Fatih’de 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1952 yılında Galatasaray Lisesi’nde voleybola başlayan Teziç, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü voleybol takımında da yer almaya başladı. 1954 yılında Belgrad’da oynanan maçta milli oldu. Daha sonra 1956 Paris Dünya Voleybol Şampiyonası’na, 1957 İstanbul Beynelmilel Voleybol Turnuvası’na katıldı. 1958’de takım kaptanı olarak Prag Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ve 1959 Beyrut Akdeniz Oyunlarına katılarak 29 kez milli oldu. Doktora çalışmaları için burslu olarak gittiği Fransa’da “Paris Universitaire Club” (PUC) takımında da (1962-1966) oynadı. Sonraki yıllarda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Hukuk Komisyonu’nda da bir süre çalıştı.

Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dr. Asistan olarak göreve başladı. Teziç, 1970 yılında vatani görevini yaparken doçent oldu (1971 yılında vatani görevi sonrası, 12 Mart sürecinde, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Terzioğlu, Hukuk Fakültesi’nin olumlu görüşüne rağmen, Teziç’in üniversiteye dönmesini onaylamadı. Teziç, ancak Temmuz 1974’de, Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine dönebildi). 1980 yılında Anayasa Hukuku profesörü olan Teziç, uzun bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü (1992-2000), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı’na yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olan Teziç’ e Fransa Cumhurbaşkanı tarafından 1999 yılında “Officier de L’ordre National du Mérite” ve 2004 yılında da “Commandeur de la Légion d’Honneur” Liyakat Nişanı verilmiştir. Ancak bu Nişanı, 2006 yılında sözde Ermeni soykırımındaki tutumu nedeniyle Fransa’ya iade etmiştir. Ayrıca Teziç’e, 2004 yılında Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi tarafından akademik çalışmalarından ve Fransız dili ile de öğretim yapan Galatasaray Üniversitesi’nin gelişmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı fahri doktora (Docteur Honoris Causa) unvanı verildi. Teziç, Paris I Üniversitesi’nin nadir olarak verdiği bu unvanı alan ilk Türk oldu.

2003 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrılmıştır.

2005 yılında Bulgaristan Varna Üniversitesi tarafından da Teziç’e fahri profesör unvanı verildi.

Öğrenim Geçmişi
 • 1980 Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
 • 1970 Anayasa Hukuku Doçenti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
 • 1965-1970 Anayasa Hukuku Dr. Asistanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
 • 1962-1965 Doktora Paris Hukuk Fakültesi, Paris
 • 1955-1959 Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul
 • 1947-1955 Ortaöğretim, Galatasaray Lisesi, İstanbul
Mesleki Geçmişi
 • 2003-2007 Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Ankara
 • 2000-2003 Rektör, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
 • 1997-2001 TBMM Başkanlığı resmi Hukuk Danışmanı,
 • 1993-2000 Rektör Yardımcısı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
 • 1992-1999 Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
 • 1992-1995 İstanbul Olimpiyat Oyunları ve Düzenleme Komitesi Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi,
 • 1987-1996 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi,
Akademik Çalışmaları
Kitaplar
 • Teziç, E., Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınevi, 15. Bası 2012, İstanbul
 • Teziç, E., 1980, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İ.Ü.H.F. Yayın No: 614, İstanbul
 • Teziç, E., 1976, Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul
 • Teziç, E., Eskiyurt Ö., Sarıca M., 1975, Kıbrıs Sorunu, İ.Ü.H.F. Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü Yayını, İstanbul
 • Teziç, E., 1972, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İ.Ü.H.F Yayın No: 348, İstanbul
 • Teziç, E., 1967, Seçim Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul

Makaleler
 • Teziç, E., 1998 , Türkiye’de Parlamenter Rejimin Bugünkü Anlamı ve İşleyişi, Türki Parlamenterler Birliği’ne sunulan Tartışma Raporu, 26 Eylül
 • Teziç, E., 1998 The Constitutional Regime of Turkey, Business Guide to Turkey, Universal Yayıncılık, İstanbul, s: 1-9
 • Teziç, E., 1998, Anayasa Mahkemesi’nin Seçim Sistemini Belirlemesi, Yiğit Okur’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, s: 375-379
 • Teziç, E.,1996, Dava Mahkemesinin Anayasa Aykırılık İddiasını Ciddi Bulma Zorunluluğu, Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul Sayı 2, s:23-25
 • Teziç, E., 1995, Sorun Siyasi Rejimin Yapılanması mı?, Yeni Türkiye, Ankara, Mayıs-Haziran, Sayı 4, S: 7-12
 • Teziç, E.,1991, Anayasa Yargılanmasında Karar Sürecinde Koruyucu Tedbir yolları, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul
 • Teziç, E., 1994, Kanun’un Yürürlüğünün durdurulması, İnan Kıraç’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 1, s: 251-254
 • Teziç, E., 1990, Türkiye’de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Ankara s: 29-46
 • Teziç, E.,1990, Körfez Krizi Sırasında TBMM’nin Toplanması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Özer Eskiyurt’un Anasına Özel Sayı, İstanbul, Yıl 19, s: 191-196
 • Teziç, E., 1989, Parlamento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, Ankara, s: 121-130
 • Teziç, E., 1988, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Belçika Hakemlik Divanı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Prof. Dr. Lütfi Duran’a Armağan Özel Sayısı, İstanbul, Yıl 9, Sayı 1-3
 • Teziç, E., 1987, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi, Anayasa Yargısı, Ankara, s: 81-105
 • Teziç, E., 1986, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, Cilt 51, Sayı 1-3
 • Teziç, E., 1982, Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, Yıl 3 Sayı 1-3
 • Teziç, E., 1982, 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetimi, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Ragıp Sarıca’ya Armağan Özel Sayısı İstanbul, Yıl 3, Sayı 1-3
 • Teziç, E., 1980, 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Yargı Dergisi, İstanbul, Sayı 49
 • Teziç, E., 1980, Batı Demokrasilerinde Yürütmenin Üstünlüğü ve Yeni Kurumları Dengesi, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, İstanbul, Yıl 1, Sayı 2
 • Teziç, E., 1977, 1923-1938 Döneminde Siyasal Parti Programlarında Sosyal ve Ekonomik Görüşler, İstanbul Yüksek ve Ticaret Mektebi Mezunlar Derneği Yayını, İstanbul
 • Teziç, E., 1973, Révision de la Constitution de la République de Turquie relative à la modification de certains articles et à l’annexion des dispositions transitoires, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, İstanbul, Sayı 37- 1971
 • Teziç, E., 1973, Arrêts de la Cour Constitutionnelle, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971
 • Teziç, E., 1972, Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler. Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara, Cilt 5, Sayı 1, s: 3-14
 • Teziç, E., 1969, La Loi Relative aux Partis Politiques Turcs, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, İstanbul
 • Teziç, E., 1968, L’Evolution du Système Electoral Turc sous la Second République, Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, İstanbul
 • Teziç, E., 1967, Mart 1967 Fransız Seçimleri, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı 1
 • Teziç, E., 2003, La Suspension Provisoire de L’application de la Loi d’après la Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de Turquie, Mélanges en L’honneur de Pierre Pactet, Dallaz Paris
 • Teziç, E., 2012, Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Devletin Hukuki Yapısı, Bugünün Bilgileri ile Kemal’in Türkiye’si “la Turquie Kémâliste,” Boyut Yayınevi, İstanbul, s: 170 ve devamı
 • Teziç, E., 2012, Cumhuriyet Dönemi Anayasaları 29 Ekim 2011 Konferans Metni, Türk Hukuk Kurumu, Ankara
 • Teziç, E.., Hukuk Devleti ve Demokrasi, Ankara Barosu Uluslar arası Hukuk Kurultayı’na sunulan Rapor, 10 Ocak 2012
 • Teziç E., Yeni Bir Anayasa mı?, Yeni Anayasa Özel Sayısı 50, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, Ocak-Şubat 2013, Sayfa 199
 • Teziç E., Başkanlık Rejimini Anlamak, Başkanlık Sistemi Özel Sayısı 51, Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, Mart-Nisan 2013, Sayfa 366
Ortak Görüş Açıklamaları
Yeni Bir Anayasa İçin: Erdoğan Teziç, Sait Güran, Yıldızhan Yayla, Köksal Bayraktar, Devrim Ulucan, Bülent Tanör, Fazıl Sağlam, Süheyl Batum, Necmi Yüzbaşıoğlu, TÜSİAD’a sunulan Rapor, İstanbul 1992. Bu rapor, “TBMM Başkanlığınca Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Verilmiş ve Ayrıca TBMM’deki Siyasi Partilerin Anayasa Değişikliğine İlişkin Hazırlık Çalışmaları ve Taslak Metinleri” başlığı altında bir kitapta TBMM Başkanlığınca 22 Şubat 1993 yılında yayımlanmıştır.

Yargılama Düzeninde Kalite: Erdoğan Teziç, Yaldızhan Yayla, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Selçuk Öztek, Süheyl Batum, Necmi Yüzbaşıoğlu, TÜSİAD Yayını Kasım 1998

Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçim Kanunlarına İlişkin Görüşler: Erdoğan Teziç, Necmi Yüzbaşıoğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yayını İstanbul, 2001

Madencilik Sektöründe Uygulanan Yaptırımlar: Erdoğan Teziç, Necmi Yüzbaşıoğlu, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Yayını, 1999

Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi: YÖK Yayını, Ankara Şubat 2007, Prof. Erdoğan Teziç - Bşk, Prof. İlhan Tekeli, Prof. Ünal Yarımağan (ÖSYM Başkanı) , Prof. Aybar Ertepınar, Prof. Süha Sevük, Prof. Burhan Şenatalar, Prof. Tunçalp Özgen, Prof. İsa Eşme, Prof. Fikret Şenses, Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu, Prof. Mehmet Durman, Dokümanlarla rapora katkı verenler: Prof. Engin Ataç, Prog. Ömer Faruk Batırel, Prof. Şener Optik, Prof. Ethem Tolga