Rektörlük
Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ekarsak@gsu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu ofeyzioglu@gsu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu nyuzbasioglu@gsu.edu.tr
Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erden Tuğcu etugcu@gsu.edu.tr
Yönetim Kurulu
Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ekarsak@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. Ali Ergur aergur@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. İnci Çınarlı icinarli@gsu.edu.tr
Dekan Vekili, Üye Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu ofeyzioglu@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. H. Ziya Ulukan zulukan@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu nyuzbasioglu@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Erdoğan Bülbül ebulbul@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. M. Yaman Öztek moztek@gsu.edu.tr
Senato
Rektör Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak ekarsak@gsu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu ofeyzioglu@gsu.edu.tr
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu nyuzbasioglu@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. Ali Ergur  aergur@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. İnci Çınarlı icinarli@gsu.edu.tr
Dekan Prof. Dr. H. Ziya Ulukan zulukan@gsu.edu.tr
Enstitü Müdürü Prof. Dr. M. Yaman Öztek  moztek@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Erdoğan Bülbül  ebulbul@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu gbuyukozkan@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper  dcatalbas@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. Volkan Demir vdemir@gsu.edu.tr
Üye Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ muludag@gsu.edu.tr
Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erden Tuğcu etugcu@gsu.edu.tr
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Müjde Genevois merol@gsu.edu.tr 
Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Cebeci rcebeci@gsu.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu ofeyzioglu@gsu.edu.tr 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir vdemir@gsu.edu.tr
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Enis Sezai Tulça stulca@gsu.edu.tr
Hukuk Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu  nyuzbasioglu@gsu.edu.tr 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz eaksoy@gsu.edu.tr
İletişim Fakültesi
Dekan Prof. Dr. İnci Çınarlı  icinarli@gsu.edu.tr 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar asancar@gsu.edu.tr
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ö. Murad Özdemir mozdemir@gsu.edu.tr
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
Dekan Prof. Dr. H. Ziya Ulukan  zulukan@gsu.edu.tr 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. S. Emre Alptekin ealptekin@gsu.edu.tr
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şener zsener@gsu.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Ali Ergur aergur@gsu.edu.tr 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Tosun mtosun@gsu.edu.tr
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin Bezci ebezci@gsu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Füsun Türkmen  fturkmen@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Faik Demir fdemir@gsu.edu.tr
İşletme Bölümü
Bölüm Başkanı  Prof. Dr. M. Yaman Öztek  moztek@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fahri Negüs fnegus@gsu.edu.tr
İktisat Bölümü
Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Sahir Karakaya  skarakaya@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İrem Zeyneloğlu izeyneleoglu@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ruhi Tuncer rtuncer@gsu.edu.tr
Siyaset Bilimi Bölümü
Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Birol Caymaz bcaymaz@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Yücel hyucel@gsu.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tankut Acarman tacarman@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gülfem Işıklar Alptekin gisiklar@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İ. Burak Parlak bparlak@gsu.edu.tr
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan Feyzioğlu gbuyukozkan@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Esra Albayrak ealbayrak@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şener zsener@gsu.edu.tr
Felsefe Bölümü
Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Melih Başaran  mbasaran@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. T. Necati Ilgıcıoğlu nilgicioglu@gsu.edu.tr
Sosyoloji Bölümü
Bölüm Başkan Vekili  Doç. Dr. Z. Verda İrtiş GAJAC virtis@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. K. Cem Özatalay cozatalay@gsu.edu.tr
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ  muludag@gsu.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yıldız Ulus aulus@gsu.edu.tr
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Attila Demircioğlu ademircioglu@gsu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin Bezci ebezci@gsu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu  ofeyzioglu@gsu.edu.tr 
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İ. Burak Parlak bparlak@gsu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdür  Prof. Dr. M. Yaman Öztek  moztek@gsu.edu.tr 
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. A. Fahri Negüs fnegus@gsu.edu.tr
Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çağla Tansug ctansug@gsu.edu.tr
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elgiz Yılmaz elyilmaz@gsu.edu.tr  
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik dbcelik@gsu.edu.tr
Meslek Yüksekokulu
Müdür Yrd. Doç. Dr. Erden Tuğcu  etugcu@gsu.edu.tr 
Müdür Yardımcısı Emin Şişman esisman@gsu.edu.tr