04 – 17 Ocak 2021

Öğretim elemanlarının YÖKSİS Başvuru Formu ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ATÖSİS(1) vasıtasıyla BATK'lara(2) sunması, ayrıca YÖKSİS Başvuru Formu ile ATÖSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formunu ıslak imzalı olarak akademik birimlerine teslim etmesi

18 – 22 Ocak 2021

Akademik birimlerin ıslak imzalı başvuru evraklarını BATK’lara ulaştırması, BATK'ların başvuruları incelenmesi, incelemenin tamamlanması  akabinde hazırladıkları karar tutanağını, ıslak imzalı başvuru evraklarını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak ATK’ya(3) göndermesi

23 – 27 Ocak 2021

ATK’nın başvuruları ve BATK’lar tarafından gönderilen değerlendirme kararlarını incelemesi, incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını başvuru sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

28 Ocak – 03 Şubat 2021

Başvuru sahiplerinin ATK’nın nihai kararlarına itirazlarını ATÖSİS vasıtasıyla yapmaları

04 – 08 Şubat 2021

ATK’nın itirazları incelenmesi ve incelemenin tamamlanması akabinde hazırladığı karar tutanağını, değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alarak nihai kararlarını itiraz sahiplerine ATÖSİS vasıtasıyla duyurması

(1) ATÖSİS: Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (https://tesvik.gsu.edu.tr/)

(2) BATK: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

(3) ATK: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu