Programmes académiques
Il existe 12 programmes de premier cycle, 2 diplômes d'associé et 42 programmes d'études supérieures dans notre université.
Calendrier académique
Le calendrier académique 2023 - 2024 débutera le lundi 2 octobre 2023 et se terminera le vendredi 24 mai 2023.
Bibliothèque
La bibliothèque Suna Kıraç compte 150000+ livres, 1100+ périodiques imprimés et 675000+ publications électroniques.
Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama: Galatasaray Üniversitesi

Admission d’étudiants

à jour

Dernières annonces, nouvelles et événements du GSU
Forum de Carrières Francophones etkinlik görseli

Rechercher

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.
350
Chercheur
15
Laboratoire
19
Centre de recherche et d'application
563
Projet

Collaboration

Galatasaray Üniversitesi'nin misyonu toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Üniversite dışı çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ile ilgili çağrıları takip edilmekte ve bu çağrılar düzenli biçimde paydaşlara duyurulmaktadır.

International

141Uluslararası anlaşmalı üniversite

*2022-Mayıs verileri ile

Galatasaray Üniversitesi, uluslararası anlaşmaya dayanan bir devlet üniversitesidir. Otuza yakın Fransız Yükseköğretim kurumundan oluşan bir Konsorsiyum ile bilimsel işbirliği çerçevesinde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetler stratejik plan doğrultusunda özel programlar ile desteklenmektedir. Üniversitemizin 15+ ülkeden 130+ kurum ile ikili işbirliği ve değişim anlaşması bulunmaktadır.

337
Étudiant entrant
121
Étudiant sortant
381
Accord international
GSÜSEM tarafından yapılan sertifika programlarını detaylarına SEM sayfasında dönüşümlü şekilde yer verilmektedir.
Akademik etkinlik envanteri çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performansları ölçülerek değerlendirilebilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kurs Merkezi ile sunulan yabancı dil olanakları hakkında ayrıntılı bilgilere web sitelerinden ulaşabilirsiniz.
Üniversite süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere kurulmuştur.
Üniversitemize ait mevzuatların listesine KAYSİS üzerinden erişim sağlanmaktadır.
Engelsiz Öğrenci Birimi, engelli öğrenciler ile etkinlikler düzenlemektedir.
GSU - Portail

Veuillez vous connecter avec votre adresse e-mail professionnelle pour tous les services GSU.

L'enseignement à distance
Système des affaires étudiantes du SSG
Internet sans fil
Menu Repas