Galatasaray Üniversitesi'nde 350+ akademik personel, 250+ idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Üniversitemiz personeline özel duyuru ve hizmetleri görüntülemek için GSÜ Portal'da oturum açın.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; Üniversitenin mezunlarının, çalışanlarının ve toplumun her kesimindeki birey ve kurumların sürekli öğrenim imkânlarından yararlanabilmeleri için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vererek, her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için gerekli ortamı sağlamak, Üniversite ile özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği yaparak hizmet sunmaktır.
GSU - Portail

Veuillez vous connecter avec votre adresse e-mail professionnelle pour tous les services GSU.

L'enseignement à distance
Système des affaires étudiantes du SSG
Internet sans fil
Menu Repas