Academic Programs
There are 12 undergraduate, 2 associate degree and 42 graduate programs in our university.
Academic Calendar
2023 - 2024 Academic Calendar will start on Monday, October 2, 2023 and end on Friday, May 24, 2023.
Library
Suna Kıraç Library has 150000+ books, 1100+ periodical printed publications, 675000+ electronic publications.
Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama: Galatasaray Üniversitesi

Covid-19 Information

Up-to-Date

Latest announcements, news and events from GSÜ

Research

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.
350
Researcher
15
Lab
19
Research and Application Center
561
Project

Collaboration

Galatasaray Üniversitesi'nin misyonu toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Üniversite dışı çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ile ilgili çağrıları takip edilmekte ve bu çağrılar düzenli biçimde paydaşlara duyurulmaktadır.

International

141International Contracted University

*With 2022-May data

Galatasaray Üniversitesi, uluslararası anlaşmaya dayanan bir devlet üniversitesidir. Otuza yakın Fransız Yükseköğretim kurumundan oluşan bir Konsorsiyum ile bilimsel işbirliği çerçevesinde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde uluslararası işbirliğine yönelik akademik faaliyetler stratejik plan doğrultusunda özel programlar ile desteklenmektedir. Üniversitemizin 15+ ülkeden 130+ kurum ile ikili işbirliği ve değişim anlaşması bulunmaktadır.

337
Incoming Student
121
Outgoing Student
381
International Agreement
GSÜSEM tarafından yapılan sertifika programlarını detaylarına SEM sayfasında dönüşümlü şekilde yer verilmektedir.
Akademik etkinlik envanteri çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performansları ölçülerek değerlendirilebilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kurs Merkezi ile sunulan yabancı dil olanakları hakkında ayrıntılı bilgilere web sitelerinden ulaşabilirsiniz.
Üniversite süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere kurulmuştur.
Üniversitemize ait mevzuatların listesine KAYSİS üzerinden erişim sağlanmaktadır.
Engelsiz Öğrenci Birimi, engelli öğrenciler ile etkinlikler düzenlemektedir.
GSU - Portal

Please log in with your corporate email address for all GSU services.

Distance Education
GSU Student Affairs System
Wireless
Email
Meal Menu