Galatasaray Üniversitesi'nde 350+ akademik personel, 250+ idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Üniversitemiz personeline özel duyuru ve hizmetleri görüntülemek için GSÜ Portal'da oturum açın.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; Üniversitenin mezunlarının, çalışanlarının ve toplumun her kesimindeki birey ve kurumların sürekli öğrenim imkânlarından yararlanabilmeleri için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vererek, her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için gerekli ortamı sağlamak, Üniversite ile özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği yaparak hizmet sunmaktır.
GSU - Portal

Please log in with your corporate email address for all GSU services.

Distance Education
GSU Student Affairs System
Wireless
Email
Meal Menu