Galatasaray Üniversitesi’nde eğitim-öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), 55 farklı programda, 350+ akademik personel, her dönem açılan 1000+ ders ve bu derslere kayıt olan 4500+ öğrenci ile yürütülmektedir.
4788
Student
12
Undergraduate Program
42
Graduate Program
314
Academical Personal

Önlisans / Lisans Eğitimi

Üniversitemizde önlisans eğitimi meslek yüksekokulunda 2 programda 140+ öğrenci ile, lisans eğitimi 5 fakültede 12 lisans programında 2500+ öğrenciyle yürütülmektedir.

Yüksekokullar | Fakülteler | Tüm Programlar

Lisansüstü Eğitim

Üniversitemizde lisansüstü eğitim, 2 enstitümüzde fen bilimleri alanında 9, sosyal bilimler alanında 32 yüksek lisans/doktora programı ve 1500+ öğrenci ile yürütülmektedir.

Enstitüler | Araştırma Merkezleri

Uzaktan Eğitim

UZEM

Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yürültülmektedir.

Öğretim Politikası

5 Fakülte | 2 Enstitü | 1 Meslek Yüksekokulu | 17 Araştırma Uygulama Merkezi

Üniversitenin misyonu, toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.
Üniversitenin vizyonu, bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.

AKTS Bilgilendirme Sistemi

Üniversitemizin sunduğu tüm eğitim-öğretim programları ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgilere bu sayfadan, sayfanın yukarısındaki menüleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, uluslararasılaşma politikamız çerçevesinde gerek kendi öğrencilerimize gerekse üniversitemizde misafir ettiğimiz değişim öğrencilerine sunduğumuz olanaklardan yine yukarıdaki “Uluslararası” başlığını seçerek haberdar olabilirsiniz.
GSU - Portal

Please log in with your corporate email address for all GSU services.

Distance Education
GSU Student Affairs System
Wireless
Email
Meal Menu