350Researcher

Tüm istatistikler için AVESİS sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3984
Publications
563
Project
15758
Attribution
826
Thesis
345
Open Access
19
Research and Application Center

Araştırma Merkezleri

17 Araştırma Uygulama Merkezi

Galatasaray Üniversitesi akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren araştırma ve uygulama merkezlerine sahiptir.

Suna Kıraç Kütüphanesi

150.000+ Kitap | 1.100+ Periyodik Basılı Yayın | 675.000+ Elektronik Yayın

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, Yükseköğretim amacı doğrultusunda, araştırma, eğitim ve öğretim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçilmesini ve temin edilmesini, belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin, öğrencilerinin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri

BAPSİS | Başvuru Esasları

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Galatasaray Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Araştırmacı Profili

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Öncelikli Araştırma Alanları

Galatasaray Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Öncelikli Araştırma Alanları; Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik, Bilgi/Enformasyon Toplumu ve Dijital Dönüşüm, Karar Verme, Belirsizlik ve Yönetim, Toplum için Akıllı Sistemler ve Hizmetler, Değişen Toplumsal Yapılar ve Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma ana başlıkları altında toplanmıştır.
GSU - Portal

Please log in with your corporate email address for all GSU services.

Distance Education
GSU Student Affairs System
Wireless
Email
Meal Menu