Akademik Programlar
12 lisans, 2 önlisans, 45 lisansüstü programda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Akademik Takvim
2023 - 2024 Akademik Takvimi 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayıp 24 Mayıs 2024 Cuma günü sona erecektir.
Kütüphane
Suna Kıraç Kütüphanesi 150000+ kitap, 625 periyodik basılı yayın, 750000+ elektronik yayına sahiplik yapmaktadır.
Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin ulaştığı aşama: Galatasaray Üniversitesi

Öğrenci Kabulü ve Başvuru

Güncel

GSÜ'den son duyuru, etkinlik ve haberler

Uluslararası İlişkiler Ofisi (UIO)

Üniversitenin uluslararası faaliyet ve bağlantılarını yürütmekle sorumludur. Bu kapsamda, Bologna Süreci ile ilgili tüm idarî işler, Erasmus değişim programı kapsamındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin hareketliliği, yurt dışı burs ve stajlar, uluslararası projelerin takibi ve yurt dışı muhataplarla yapılan akademik anlaşmalar Ofisin çalışma alanında yer almaktadır.

Ayrıca Ulusal Ajans ve bu konularda diğer yurt içi kurumlarla yürütülen ilişkiler de UIO tarafından yürütülmektedir.

Araştırma

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.
350
Araştırmacı
15
Laboratuvar
19
Araştırma ve Uygulama Merkezi
584
Proje

İşbirliği

Galatasaray Üniversitesi paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, kurumsal ölçekte bir yapılanmayla ve teknolojik olanaklar yardımıyla topluma katkı işlevini yerine getirmektedir. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, Üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojinin toplumun ihtiyaç duyduğu ürün veya süreçlere dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Uluslararası

141Uluslararası anlaşmalı üniversite

*2023-Aralık verileri ile

Türkiye ve Fransa arasında akdedilen uluslararası anlaşma temelinde yapılandırılan Galatasaray Üniversitesi, kuruluşunun ilk gününden beri uluslararası olma vizyonuna sahiptir. Çokkültürlü yaşam ve kültürlerarası etkileşim deneyimini yerleşkede sağlamak, kültürlerarası yetkinliğe ve dünyalılık bilincine sahip bireyler yetiştirmek üzere eğitim, araştırma ve topluma katkı boyutlarında uluslararası işbirlikleri kurulmakta, geliştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir.

337
Gelen Öğrenci
121
Giden Öğrenci
381
Uluslararası Anlaşma

Keşfet

Galatasaray Üniversitesi Yerleşkesi, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği İstanbul şehrinin muhteşem Boğazının kenarında ve ulaşım açısından en merkezi ilçelerinden biri olan Beşiktaş’tadır. Kentin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezlerine çok kısa mesafede olması üniversite hayatı için yerleşkeyi eşsiz kılmaktadır. Beş yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip eğitim ve öğretim yapılanmasının ulaştığı son aşamayı temsil eden Galatasaray Üniversitesinin üyesi olmak şüphesiz bir ayrıcalıktır.
GSÜSEM tarafından yapılan sertifika programlarını detaylarına SEM sayfasında dönüşümlü şekilde yer verilmektedir.
Akademik etkinlik envanteri çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performansları ölçülerek değerlendirilebilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kurs Merkezi ile sunulan yabancı dil olanakları hakkında ayrıntılı bilgilere web sitelerinden ulaşabilirsiniz.
Üniversite süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere kurulmuştur.
Üniversitemize ait mevzuatların listesine KAYSİS üzerinden erişim sağlanmaktadır.
Engelsiz Üniversite Birimi, engelli öğrenciler ile etkinlikler düzenlemektedir.
GSÜ - Portal

Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.

Parolamı Unuttum
Uzaktan Eğitim
GSÜ Otomasyon
Kablosuz Internet
E-posta
Yemek Menüsü