Toplumsal Katkı

Galatasaray Üniversitesi yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, kurumsal ölçekte bir yapılanma desteğiyle ve yeni teknolojik olanaklar yardımıyla yaşam boyu eğitim faaliyetlerini, uygulamalı araştırma çalışmalarını, danışmanlık hizmetlerini, sürdürülebilirlik temelli sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık projelerini ölçülebilir hedefler doğrultusunda ve bir devamlılık içinde yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda akademik ve idari birimler tarafından yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonu için 2021 yılında Toplumsal Katkı Koordinasyon Komisyonu çalışmalarına başlamıştır.

Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojinin toplumun ihtiyaç duyduğu ürün veya süreçlere dönüştürülmesini, Üniversite-sanayi iş birliği ile araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nicelik ve nitelik yönünden arttırılmasını, araştırma-geliştirme projelerinin Üniversite dışı finansal destekleme programlarından daha fazla yararlanmasını, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini ve girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak üzere Galatasaray Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 yılında faaliyete başlamıştır.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında, ulusal ve uluslararası ağ bağlantıları üzerinden evrensel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018 yılında faaliyete başlamıştır. 

Ön Kuluçka Merkezi

Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki girişimciler veya adaylar için stratejik plan tasarımı, iş planı hazırlama, yaratıcı yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, muhasebe, dış ticaret, fikri ve sınai haklar, üretim planı, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları ve benzeri temel girişimcilik konularında ders, seminer ve kurslar organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dahilinde girişimci ve adaylara mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak üzere ön kuluçka merkezi 2022 yılında faaliyete başlamıştır.
GSÜ - Portal

Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.

Parolamı Unuttum
Uzaktan Eğitim
GSÜ Otomasyon
Kablosuz Internet
E-posta
Yemek Menüsü