Galatasaray Üniversitesi’nde eğitim-öğretim 3 ayrı düzeyde (ön lisans, lisans, lisansüstü), 59 farklı programda, 310+ akademik personel, her dönem açılan 1000+ ders ve bu derslere kayıt olan 4300+ öğrenci ile yürütülmektedir.
4195
Öğrenci
12
Lisans Programı
42
Lisansüstü Program
314
Akademik Personel

Sayılarla Eğitim

Üniversitemizde fen ve mühendislik bilimleri alanında 16, sosyal ve beşeri bilimler alanında 43 program yer almaktadır.

59 Program | 1300+ Ders | 4300+ Öğrenci

Lisans / Önlisans Eğitimi

Üniversitemizde lisans eğitimi 5 fakültede 12 lisans programında 2500+ öğrenciyle, önlisans eğitimi meslek yüksekokulunda 2 programda 140+ öğrenciyle yürütülmektedir.

Fakülteler | Yüksekokullar | Tüm Programlar

Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarını kapsamaktadır. Üniversitemizde 2 lisansüstü eğitim enstitüsünde fen bilimleri alanında 11, sosyal bilimler alanında 34 yüksek lisans/doktora programı bulunmakta ve 1500+ öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır.

Enstitüler | Tüm Programlar

Sürekli Eğitim

Üniversitenin mezunlarının, çalışanlarının ve toplumun her kesimindeki birey ve kurumların sürekli öğrenim imkânlarından yararlanabilmeleri için, ihtiyaç duyulan alanlara öncelik vererek, her türlü eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için gerekli ortamı sağlamak, Üniversite ile özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği yaparak hizmet sunmaktır.

Uzaktan Eğitim

UZEM

Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yürültülmektedir.

Bireysel Gelişim

Üniversite sadece öğretimden ibaret değildir. Bireyi topluma hazırlayan, yaşamını şekillendirmesini sağlayan bir deneyimdir. Bu nedenle öğrencilerimizin üniversite deneyimini kişisel, sosyal ve entelektüel yönden zenginleştirmek, akademik başarılarını desteklemek amacıyla programlar geliştirmekteyiz.

Eğitim Destek Birimleri

Galatasaray Üniversitesinin kurumsal yapılanması öğretim süreçlerinin en iyi şekilde işletilmesini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretim süreçlerinin planlanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi aşamalarında destek veren birimler arasında Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Engelli Öğrenciler Birimi, Burs Komisyonu sayılabilir.
GSÜ - Portal

Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.

Parolamı Unuttum
Uzaktan Eğitim
GSÜ Otomasyon
Kablosuz Internet
E-posta
Yemek Menüsü