350Araştırmacı

Tüm istatistikler için AVESİS sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
4198
Yayın
581
Proje
16071
Atıf
842
Tez
19
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırmacı Profili

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Araştırma Merkezleri

19 Araştırma ve Uygulama Merkezi

Galatasaray Üniversitesi akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren araştırma ve uygulama merkezlerine sahiptir.

Bilgi Kaynaklarına Erişim

150.000+ Kitap | 625 Periyodik Basılı Yayın | 750.000+ Elektronik Yayın

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, Yükseköğretim amacı doğrultusunda, araştırma, eğitim ve öğretim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçilmesini ve temin edilmesini, belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin, öğrencilerinin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri

BAPSİS | Uygulama Usül ve Esasları

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Galatasaray Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Öncelikli Araştırma Alanları

Galatasaray Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Öncelikli Araştırma Alanları; Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik, Bilgi/Enformasyon Toplumu ve Dijital Dönüşüm, Karar Verme, Belirsizlik ve Yönetim, Toplum için Akıllı Sistemler ve Hizmetler, Değişen Toplumsal Yapılar ve Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma ana başlıkları altında toplanmıştır.
GSÜ - Portal

Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.

Parolamı Unuttum
Uzaktan Eğitim
GSÜ Otomasyon
Kablosuz Internet
E-posta
Yemek Menüsü