Tarihçe, Misyon, Vizyon

Tarihçe

Galatasaray Lisesi mezunlarının girişimleri sonucunda, 14 Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın da katıldığı bir törenle imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulan yükseköğretim kurumumuz, 22 Mayıs 1992 tarih ve 21235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kurum statüsüne göre Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu adı altında kurulmuştur.

Eğitim öğretim hayatına 1993 yılı Ekim ayında başlayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, kamu tüzel kişiliğine sahip ve ilköğretim, lise ve yükseköğretimin çeşitli kademe ve bölümlerinden oluşan entegre bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak, üniversite statüsünü alıncaya dek geçen süre boyunca, Başkan Prof. Dr. Yıldızhan Yayla, Türk Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barlas Tolan, Fransız Başkan Yardımcısı Annie Petit, Mühendislik ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ethem Tolga, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Genel Sekreter Doç. Dr. Yalçın Çakalır’dan oluşan Yönetim Kurulu tarafından, 1992 tarihli uluslararası anlaşma, Kurum Statüsü ve Eşit Temsilli Komite kararlarına uygun şekilde alınan kararlar çerçevesinde faaliyetini sürdürmüştür.

Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu, kuruluşundan 25 ay sonra, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kuruluş ve Kadro Kanunu ile üniversite statüsüne geçmiş ve kuruluşundaki kamu tüzel kişiliğine uygun şekilde yine bir devlet üniversitesi olarak “Galatasaray Üniversitesi” ismini almıştır.

Misyon

Toplumun gelişimine katkıda bulunmak üzere, uluslararası iş birliklerine ve disiplinler arası çalışmalara öncelik veren köklü bir eğitim ve araştırma ortamında sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Bilime katkıları ve eğitimde iş birlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Temel Değerler
  • Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak,
  • Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı,
  • Öğrenci ve çalışan odaklılık,
  • Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler,
  • Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı,
  • Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık,
  • Yönetimde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik,
  • Toplumsal ve çevresel duyarlılık.
1994
Kuruluş
4195
Öğrenci
16104
Mezun
GSÜ - Portal

Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.

Parolamı Unuttum
Uzaktan Eğitim
GSÜ Otomasyon
Kablosuz Internet
E-posta
Yemek Menüsü