141
Université internationale sous contrat
381
Accord international
121
Étudiant sortant
337
Étudiant entrant

Uluslararasılaşma Politikası

Günümüzde eğitimin ayrılmaz bir parçası olan çokkültürlü yaşam ve kültürlerarası etkileşim deneyimini yerleşkede sağlamak, kültürlerarası yetkinliğe ve dünyalılık bilincine sahip bireyler yetiştirmek, farklı ve çok yönlü ilişkiler geliştirme yoluyla ülkenin rekabet gücünü artırmak, beşeri sermayesi ve ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak üzere; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarındaki uluslararası işbirliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yapısal düzenlemelerin ve dönüşümün desteklenmesi, uygulamaların sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması uluslararasılaşma politikamızdır.

Eğitim İşbirliği

25 yıldan beri faaliyet gösteren Galatasaray Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına rağmen temel aldığı güçlü eğitim ve kültür altyapısının sağladığı avantajla bugün Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasındadır. Bunun yanı sıra, Avrupa’da da çok iyi tanınan bir üniversite konumundadır. Galatasaray Üniversitesi ile Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi başkanlığında otuz Fransız Yükseköğretim kurumundan oluşan bir Konsorsiyum kurulmuş ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Ortak-Eş Diploma

Öğretim dili Fransızca olan uluslararası yükseköğretim kurumlarıyla işbirlikleri sayesinde lisans düzeyinde ortak/çift diploma programlarının sayısının, lisansüstü düzeyde ise uluslararası işbirlikleri sayesinde ortak/çift diploma programları ile ortak yönetilen tezlerin sayılarının artırılması uluslararasılaşma stratejilerimizdendir.

Erasmus+ Değişim Programı

Galatasaray Üniversitesi’nin, Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini artırmaya yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus+ Değişim Programı dâhilinde başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesindeki farklı üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilmekte ve staj yapabilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi (UIO)

Üniversitenin uluslararası faaliyet ve bağlantılarını yürütmekle sorumludur. Bu kapsamda, Bologna Süreci ile ilgili tüm idarî işler, Erasmus değişim programı kapsamındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin hareketliliği, yurt dışı burs ve stajlar, uluslararası projelerin takibi, ve yurt dışı muhataplarla yapılan akademik anlaşmalar Ofisin çalışma alanında yer almaktadır.

Ayrıca Ulusal Ajans ve bu konularda diğer yurt içi kurumlarla yürütülen ilişkiler de UIO tarafından yürütülmektedir.

GSU - Portail

Veuillez vous connecter avec votre adresse e-mail professionnelle pour tous les services GSU.

L'enseignement à distance
Système des affaires étudiantes du SSG
Internet sans fil
Menu Repas