350Chercheur

Tüm istatistikler için AVESİS sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
4214
Publications
582
Projet
16079
Attribution
842
Thèse
359
Libre accès
19
Centre de recherche et d'application

Araştırma Merkezleri

17 Araştırma Uygulama Merkezi

Galatasaray Üniversitesi akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek, çok disiplinli yaklaşımlar ile halen yürütülen programlardan ve araştırmalardan farklılaşmak amacıyla, fen-mühendislik ve sosyal-beşeri bilimler alanlarında faaliyetlerini sürdüren araştırma ve uygulama merkezlerine sahiptir.

Suna Kıraç Kütüphanesi

150.000+ Kitap | 1.100+ Periyodik Basılı Yayın | 675.000+ Elektronik Yayın

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız, Yükseköğretim amacı doğrultusunda, araştırma, eğitim ve öğretim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçilmesini ve temin edilmesini, belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin, öğrencilerinin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri

BAPSİS | Başvuru Esasları

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Galatasaray Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

Araştırmacı Profili

Galatasaray Üniversitesi nitelikli ve iyi yetişmiş araştırmacıları, araştırma laboratuvarları, öz kaynaklarından araştırmaya ayırdığı bütçe ve dış kaynaklardan elde ettiği araştırma hibe büyüklükleri ile ülkemizin rekabetçi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.

Öncelikli Araştırma Alanları

Galatasaray Üniversitesi 2018-2022 Dönemi Öncelikli Araştırma Alanları; Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik, Bilgi/Enformasyon Toplumu ve Dijital Dönüşüm, Karar Verme, Belirsizlik ve Yönetim, Toplum için Akıllı Sistemler ve Hizmetler, Değişen Toplumsal Yapılar ve Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma ana başlıkları altında toplanmıştır.
GSU - Portail

Veuillez vous connecter avec votre adresse e-mail professionnelle pour tous les services GSU.

L'enseignement à distance
Système des affaires étudiantes du SSG
Internet sans fil
Menu Repas