Üniversitemiz Senatosu’nun 28 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 küresel salgını nedeniyle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere ders niteliğini haiz staj uygulamaları, lisans bitirme tezi/ödevi/ projesi dersleri ve uzaktan öğretimle yapılamayan uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere ders niteliğini haiz staj uygulamaları ile ilgili olarak,
    -Stajların ilgili akademik birimin uygun görmesi halinde online olarak yapılabilmesine,
    -Stajın ilgili yarıyıl içerisinde yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, öğrencilere talep etmeleri halinde 10-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden staj dersini bırakmalarına imkan tanınmasına,
    oy birliğiyle karar verildi.
  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere lisans bitirme tezi/ödevi/ projesi vb. derslerin teslim ve sunumlarının dijital ortamda yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.
  • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretimle yapılamayan uygulamalı derslerin yürütülmesi hakkında görüşüldü. 2019-2020 eğitim-öğetim yılı bahar yarıyılında COVID-19 küresel salgını nedeniyle yapılamayan uygulamalı derslerin; 01-12 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretimle online olarak yapılmasına, ihtiyaç halinde gelişmeler doğrultusunda takvimi daha sonra belirlenmek üzere yüz yüze tamamlayıcı eğitimin planlanmasına oy birliğiyle karar verildi.