Üniversitemiz Senatosu’nun 26 Kasım 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgınının ülke genelinde yayılımının devam etmesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli, E.55362 sayılı ile 20.10.2020 tarihli, E.66790 sayılı yazıları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli toplantısında alınan karar gözetilerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonu (final ve bütünleme) sınavlarının ve lisans bitirme projelerinin uygulanma yöntemlerine yönelik alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere lisans bitirme tezi/ödevi/ projesi vb. derslerin teslim ve sunumlarının çevrim içi (online) olarak yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.