Üniversitemiz Senatosu’nun 28 Ocak 2021 tarihli toplantısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere yarıyıl sonu mazeret sınavlarına ilişkin alınan karar aşağıda yer almaktadır:

Bir dersin yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavına ya da bu sınavların her ikisine de mazeretleri nedeniyle giremeyen veya sınava girip de teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle sınavı tamamlayamayan öğrencilere, söz konusu yarıyıl sonu (final) sınavları için 1-3 Şubat 2021 tarihleri arasında, bütünleme sınavları için ise sınavın yapıldığı tarihi takip eden 3 (üç) iş günü içinde Üniversitemiz öğrenci otomasyon sistemi üzerinden başvurmaları halinde, ilgili akademik birimler tarafından ilan edilecek sınav programlarına göre 18-20 Şubat 2021 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verildi.