COVID-19 salgınının önümüzdeki aylarda da devam etmesi ihtimalinin güçlenmesi doğrultusunda öğrencilerimiz ile akademisyenlerimizin derslikler ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının bulaşma riskini artırabileceği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli, E.55362 sayılı yazısında belirtilen hususlar gözetilerek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı öğretim süreçleri, Üniversitemiz Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.

  • Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki teorik derslerin, teorik ders ile bütünleşen laboratuvar/atölye uygulamalarının ve Fransızca Hazırlık Sınıflarındaki derslerin uzaktan öğretim yolu ile akademik birimlerin ilan ettikleri ders programlarında yer alan ders saatlerinde çevrim içi (online) yapılmasına;
  • Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Aralık ayının başında değerlendirilmesine;
  • Lisansüstü tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarının gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına, yüze yüze yapılamadığı durumda ötelenerek COVID-19 salgınının seyrine göre konunun Aralık ayının başında tekrar değerlendirilmesine;
  • Söz konusu dönemde, öğrencilerimizin COVID-19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla yerleşkemizdeki derslikler, kütüphane, laboratuvarlardan kontrollü bir şekilde yararlanabilmelerine

karar verilmiştir.

En yakın zamanda salgının sona ermesini ve öğrencilerimizle yerleşkemizde bir arada olacağımız günlere kavuşmayı temenni eder, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığını önceleyerek alınan kararları bilgilerinize sunarız.