2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin yürütülmesine ve sınavlar ile tez savunmalarının yapılmasına ilişkin usuller, Üniversitemiz Senatosu’nun 2 Eylül 2021 tarihli toplantısında değerlendirilerek;

  • Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarında uzaktan öğretim yoluyla çevrim içi (online) yürütülmesi planlanan derslerin, söz konusu yarıyıldaki toplam ders sayısının %20’sinden az olmayacak ve %40’ını aşmayacak şekilde ilgili akademik birimler tarafından belirlenerek ilan edilmesine,
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yüz yüze yapılacak dersleri, dersliklerde takip etme olanağı bulunmayan öğrenciler (COVID-19 hastası, temaslısı vb.) için çevrim içi platform aracılığıyla eş zamanlı izleme imkanı tanınmasına,
  • Tüm dersler için yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının ve lisansüstü tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
  • Tez izleme komitesi toplantılarının ve tez önerisi savunmalarının çevrim içi olarak yapılmasına

oy birliğiyle karar verildi.