2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz öğrencilerinin COVID-19 salgını önlemleri doğrultusunda yerleşkeden yararlanmalarına ilişkin hususlar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 9 Eylül 2021 tarihli toplantısında değerlendirilerek;

COVID-19 salgınının gerektirdiği önlemler çerçevesinde yerleşkede bulunan kafeterya, yemekhane, kütüphane, laboratuvarlar gibi ortak kullanım alanlarında yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını temin etmek amacıyla Üniversitemiz öğrencilerinin yüze yüze yapılacak derslerinin olduğu günlerde yerleşkede bulunmaları esas olmakla birlikte, ikinci doz aşılarının üzerinden en az 15 gün geçtiğine dair aşı kartını veya azami 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi raporunu ibraz etmeleri ya da COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içinde olduklarını belgelemeleri durumunda sair günlerde de maske ve mesafe kurallarına özen göstererek yerleşkeden imkanlar ölçüsünde yararlanabilmelerine oy birliğiyle karar verildi.