2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelinin yerleşkeye giriş koşulları ve derslerin takibine ilişkin hususlar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 2021 tarihli toplantısında değerlendirilerek;

 • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yerleşkeye HES kodu ile giriş yapmalarına,
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personelden COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içinde olduğunu belgeleyenler ile ikinci doz aşılarının üzerinden en az 15 gün geçtiğine dair aşı kartını veya azami 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi raporunu ibraz edenlerin yerleşkeye giriş yapabilmelerine,
 • Yerleşkede bulunan kafeterya, yemekhane, kütüphane, laboratuvarlar gibi ortak kullanım alanlarında yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını temin etmek amacıyla,
  • Lisans programları öğrencilerinin, bu programlarda derslerin yüz yüze yapılacağı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yerleşkeye giriş yapabilmelerine,
  • Hazırlık sınıfları ile tezli yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerinin, bu programlarda derslerin yüz yüze yapılacağı Salı ve Perşembe günleri yerleşkeye giriş yapabilmelerine,
  • İkinci öğretim önlisans ve tezsiz yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüz yüze dersler için hafta içi saat 17.00’den sonra, Cumartesi günü ise saat 09.00’dan sonra yerleşkeye giriş yapabilmelerine,
 • Öğrencilerden COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içinde olduğunu belgeleyenler ile ikinci doz aşılarının üzerinden en az 15 gün geçtiğine dair aşı kartını veya azami 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi raporunu ibraz edenlerin yüz yüze yapılacak dersleri yerleşkedeki dersliklerde takip edebilmelerine,
 • Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan veya COVID-19 hastası ya da temaslısı olan öğrencilerin, yüz yüze yapılacak dersleri çevrim içi platform aracılığıyla takip etmelerine

oy birliğiyle karar verildi.